Elmi nəşrlər

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ali dini təhsil üzrə ixtisaslaşmış təhsil müəssisəsidir. İnstitut Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 9 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində təsis edilmişdir. İnstitutun yaradılmasında məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə söykənən və dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsi olan yüksək dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini, dini fəaliyyətin təşkili sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etməkdir.
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun qarşısında duran əsas vəzifə dərin dini və dünyəvi biliklərə, zəngin dünyagörüşünə və yüksək intellektə malik kadrların yetişdirilməsidir. İnstitutun yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanda dini mühiti zərərli ideoloji təsirlərdən qorumaqdır.
Son bir əsrdə dünyanın müxtəlif bölgələrində radikal qruplar tərəfindən dinin siyasi-ideoloji məqsədlər üçün istismar edilməsi və din adı ilə destruktiv fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi müşahidə olunur. Yaxın Şərq başda olmaqla, dünyanın bir çox bölgəsində radikal qruplar insanların dini savadsızlığından istifadə edərək, öz sıralarına minlərlə insanı cəlb edirlər. Bu qrupların fəaliyyətində dini mətnlərin reduksionist və kontekstdən uzaqlaşdırılmış interpretasiyasının xüsusi rolu vardır. Bu baxımdan, cəmiyyətdə belə qruplara qarşı immunitet yaratmaq üçün İslam dini başda olmaqla, böyük dünya dinləri haqqında insanları düzgün maarifləndirəcək, dünyəvi və rasional düşüncə əsasında dini şərh edəcək kadrların hazırlanması böyük zərurət kəsb edir. Həmçinin, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin və məzhəblərin mənsubları arasında tarixən mövcud olmuş tolerant və multikultural ənənənin qorunması və inkişaf etdirilməsi, bu ənənənin nümunəvi bir model kimi təqdim və təbliğ olunması da dünyada sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Akademik nəşrlər hər bir ali təhsil müəssisinin elmi fəaliyyətinin əsas göstəricilərindəndir. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu bu sahədə də müxtəlif layihələr həyata keçirir. İnstitut, həmçinin din elmləri də daxil olmaqla ictimai elmlərin müxtəlif sahələrində monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, proqram və məqalələrin nəşrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Oxuculara birinci sayı təqdim olunan “Din araşdırmaları jurnalı”nın məqsədi ölkəmizdə və dünyada din araşdırmaları sahəsində fəaliyyət göstərən alim və tədqiqatçılarının məqalələrini elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır. İldə iki dəfə nəşr olunacaq “Din araşdırmaları” jurnalında bir çox alimin ilahiyyat, fəlsəfə, psixologiya, sosiologiya və digər elmlərə dair sanballı məqalələri çap olunacaq. Jurnalın redaksiya heyətinin üzvləri Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Rusiya, İran və İsveçrənin təhsil müəssisələrində çalışan nüfuzlu alimlərdir. Jurnalın nəşr qaydaları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) elmi jurnallar qarşısında qoyduğu tələblərə, həmçinin bu sahədəki beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə hazırlanmışdır.
“Din araşdırmaları” jurnalının Beynəlxalq Standart Qeydiyyat Nömrəsi (ISSN) vardır. Gələcəkdə jurnalın tanınmış beynəlxalq indekslərə daxil edilməsi nəzərdə tutulur.
“Din araşdırmaları” jurnalının ilk sayında 22 məqalə nəşr olunmuşdur. Din sosiologiyası, din psixologiyası, islam hüququ, təfsir, hədis, fəlsəfə, tarix və dilşünaslığa dair yazılmış məqalələr öz sahələrində tanınmış tədqiqatçılar tərəfindən qələmə alınmışdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun “Din araşdırmaları” jurnalı elmi ictimaiyyətin marağını cəlb edəcək və öz sahəsində elmi təfəkkürün formalaşmasına mühüm töhfələr verəcəkdir.

Ən son yayımlanan nəşr

Bakı 2018

Baş redaktoru İnstitutun rektoru, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Məmmədov olan topluda universitet həyatının bütün sahələrini tənzimləyən 31-ə qədər sənəd mövzular üzrə 6 bölmədə verilib. Kitab institutun idarəetmə orqanları, strukturu, elmi fəaliyyəti, mütəxəssis və elmi-pedaqoji kadr hazırlığının səviyələri, tədrisin təşkili və müəssisədaxili nizam-intizama dair əsasnamə, təlimat, qayda və məlumatları ehtiva edir.

Digərləri

alt menü