Hüquqşünas

Hüquqşünasın fəaliyyət istiqamətləri

 • İnstitutun fəaliyyətinin qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;
 • Daxili normativ sənədlərin hazırlanması və hazırlanmasına nəzarət edilməsi;
 • İnstitutda müqavilə tərtibat işinin, iddia və tələblər üzrə işlərin təşkil edilməsi;
 • İnstitutun hüquq və qanuni maraqlarının etibarnamə əsasında məhkəmələrdə, digər dövlət orqanlarında, fiziki və hüquqi şəxslərin qarşısında müdafiəsinin təmin edilməsi;
 • Hüquqi təhlil və ekspertiza işinin təşkil edilməsi və həyata keçirilməsi;
 • Təşkilatın struktur bölmələrinə və işçilərinə hüquqi məsələlər üzrə göstərişlərin və məsləhətlərin verilməsi.


Hüquqşünasın əmək funksiyaları:

 • İnstitutda qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsini, müəssisənin və işçilərin qanuni hüquqi maraqlarının müdafiəsini təmin edir.
 • İnstitutda hazırlanmış layihələrin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu təmin edir, bu sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir.
 • İnstitutda əmək intizamını möhkəmləndirmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edir.
 • İnstitut tərəfindən verilmiş əmrlərin və hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı icraçılara məsləhətlər verir.
 • İctimai təşkilatlara köməklik göstərir.
 • Hüquqi bilikləri təbliğ edir.

alt menü