Научные публикации

Азербайджанский институт теологии осуществляет ряд проектов в связи с публикацией книг и учебных пособий. Проект «Теологические публикации» включает публикацию книг наших преподавателей и специалистов, занятых в этой сфере, а также произведений, переведенных с разных языков. В то же время, одной из целей Института является изучение проблем в сфере теологии, проведение исследований, отвечающих международным стандартам, и их публикация.

Последние транслировались

Bakı 2019

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) İlahiyyat fakültəsinin dekan müavini, sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Asəf Qənbərovun “Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri” adlı kitabı nəşr olunub.

Monoqrafiyada Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin tarixi nəzəri və hüquqi aspektlərdən tədqiq edilir. Azərbaycanda dünyəvilik prinsipinin tarixi kökləri araşdırılır, müasir dövrdə bəşəriyyətdə mövcud dövlət-din münasibətlərinin modelləri müqayisə edilir. Əsərdə, həmçinin müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında din siyasətinin prioritetləri, əsas amilləri və bu siyasətin dinamikliyi müəyyənləşdirilir.

Другие

Вверх
alt menü