Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik

i.f.d Ceyhun Məmmədov

Bakı 2019

Kitabda Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin üç mərhələsi – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, sovet və müstəqillik dövrlərinin tarixi tədqiq edilir. Bu müddətdə dinə münasibət, bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər haqqında geniş məlumat verilir. Eyni zamanda, Azərbaycanda din təhsilinin tarixinə, dövlət-din münasibətlərinin hüquqi aspektlərinə, radikalizmlə mübarizə sahəsində son illər görülən işlərə toxunulur.

Ən son yayımlanan nəşrlər

alt menü