Orta əsr İslam fikrində din və fəlsəfə

Bakı 2019

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun (Aİİ) müəllimi, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədovun “Orta əsr İslam fikrində din və fəlsəfə” adlı monoqrafiyası nəşr olunub.

Последние опубликованные издания

Вверх
alt menü