Dekanlıq

İlahiyyat fakültəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tədris elm və inzibati bölməsi olub, eyni sahə və istiqamət daxilindəki bir və ya bir-birinə yaxın olan bir neçə ixtisas üzrə bakalavr, magistr, doktor hazırlanması, müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin ixtisasının artırılması (və yenidən hazırlanması) işini həyata keçirir, eləcə də elmi-tədqiqat və tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir.

Kövsər Tağıyev

Dekan müavini

Asəf Qənbərov

dekan müavini
sub menu