Əməkdaşlar

İlkin Əlimuradov

kafedra müdiri

Ceyhun Məmmədov

ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Məmmədəli Babaşlı

Ərəb dili müəllimi

Lalə Əliquliyeva

ərəb dili müəllimi

Ənvər Mustafayev

ərəb dili müəllimi

Mehriban Səfərova

İngilis dili müəllimi

Aysel Həsənova

ingilis dili müəllimi
alt menü