Əməkdaşlar

Anar Qafarov

Kafedra müdiri

Aqil Şirinov

ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Asəf Qənbərov

Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İradə Tağıyeva

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Aliyə Mürsəlova

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Daşdəmir Mehmandarov

sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru
alt menü