İctimai fəaliyyətlər

Aİİ-nin ixtisas fənlərinin tədrisində effektivliyi təmin etmək, tədrisin informasiya təminatını yaxşılaşdırmaq, Azərbaycan dilində tədris resurslarını inkişaf etdirmək, tələblərdə akademik yazı və natiqlik bacarıqlarını inkişaf etdirmək, tələbələrin dünyagörüşünü zənginləşdirmək, elmi axtarışlara sövq etmək, innovativ təlim metodlarından istifadəni genişləndirmək, eyni zamanda onlarda vətənpərvərlik ruhunun gücləndirmək və milli ruhda yetişdirmək, milli təəssübkeşliyi, torpağa bağlılığı, dövlətə sevgini aşılanmaq məqsədilə silsilə tədbirlər həyata keçirmək əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir.

alt menü